PRIVACYVERKLARING

RataPlan Kinder- en gezinscoaching, Myrthe Dingemans

 

RataPlan Kinder- en gezinscoaching, gevestigd in Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring is voor bezoekers van www.rata-plan.nlen voor cliënten van de eenmanszaak RataPlan kinder- en gezinscoaching. In deze privacyverklaring lees je wat er gebeurt met de gegevens die je aan RataPlan verstrekt.

Bedrijfsnaam: RataPlan Kinder- en gezinscoaching
Adres: Buseind 17
Postcodeenplaats: 5685 DE Best
Telefoonnummer: 0628428480
Website: https://rata-plan.nl/
Emailadres: info@rata-plan.nl
Kvknummer: 71206795

Heb je vragen over deze privacyverklaring stuur dan een mailtje naar info@rata-plan.nl.

Gebruik van je persoonsgegevens
Doordat je gebruik maakt van de diensten van RataPlan laat je (persoons)gegevens achter. Het gaat hier om de meest noodzakelijke gegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Inloggegevens
 • Informatie die je invult op de website
 • Technische gegevens; IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doel
RataPlan verwerkt je gegevens voor onderstaande doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief, met daarin een uitschrijflink
 • Om je te informeren over wijzigingen en ontwikkelingen van RataPlan
 • Om met je in contact te komen, als dat nodig is of om antwoord te geven op vragen
 • Inzicht krijgen in de behoefte en interesse van potentiele klanten om zo de website up to date te houden
 • Bepaalde gegevens die nodig zijn voor de belasting, als we hier wettelijk toe verplicht zijn

Persoonsgegevens bezoekers jonger dan 16 jaar
RataPlan heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd. Het is niet mogelijk de leeftijd van bezoekers te controleren. Mocht je ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige te hebben verzameld, neem dan contact op via info@rata-plan.nl, de informatie wordt dan verwijdert.

Bewaartermijn
De gegevens worden niet langer bewaart dan nodig is om doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Administratie wordt tot 7 jaar terug bewaard, dit is de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.

Persoonsgegevens delen met derden
RataPlan verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indie n dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verpliching. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, denk aan boekhouder, ideal betaling, of gegevens die liggen opgeslagen in een emailmarkteingsysteem, sluit RataPlan een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RataPlan blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Cookies
RataPlan gebruikt op dit moment nog geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rata-Plan neemt de bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rata-plan.nl.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek hiervoor kun je indienen bij info@rata-plan.nl. Myrthe Dingemans zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

Heb je een klacht
Heb je het idee dat er onzorgvuldig is omgegaan met gegevens. Neem dan contact met op met info@rata-plan.nl. Mochten we er samen niet uitkomen is het mogelijk de vertrouwenspersoon van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) in te schakelen.

RataPlan heeft geregeld dat klachten waar we samen niet uitkomen afgehandeld worden via de NFG.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast, wijzigingen worden op de website www.rata-plan.nl gepubliceerd.

De laatste versie is van 14 maart 2019